Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seznam

9. 3. 2007
A

A'albiel - anděl ve službách archanděla Michaela

Aban - anděl října.Vládne 10 dnům měsíce

Abasdarhon - nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny

Abrid - anděl letní rovnodennosti a efektivní proti zlému oku

Abuzohar - jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání

Achaiah - on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody

Adatiel - umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly andel?

Adnachiel - tento anděl panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí pod tímto znamením, se můžou modlit k Adnachielovi za zvláštní ochranu a požehnání a my všichni se můžeme k němu modlit za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti

Adnai - anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše

Adoniel - anděl loterie, štestí, hazardu, obchodu a úspěchu

Aduachiel - anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce. Střídá se s panteonem vládnoucích andělů

Af Bri - anděl provádějící kontrolu nad deštěm

Afriel - uděluje mládí, ráznost a vitalitu

Afsi khof - anděl panující měsícům červenci a srpnu

 Aftiel - anděl soumraku

Ahadiel - andělský prosazovatel zákona

Alimon - ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi

Altarib - anděl, který cvičí vládě nad zimou. Může být vyvolán v magickém obřadu

Amabael - anděl s panstvím nad zimou

Amabiel - anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars.

Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu

Amatiel - drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli

Ambriel - tento anděl nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu

Amitiel - anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti

Anachiel - pomáhá vám jednat s lidmi

Anael - jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, andel studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. Kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl(?)

Anafiel - šéf soudu andělů

Anahita - ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je "neposkvrněná, je duchem vody a země"

Ananiel - jeden z početných strážců jižního větru

Anauel - anděl chránící obchod a bankovnictví
Andělé podzimu - Guabarel a Tarquam
Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel...)

Andělé ohně - Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel

Andělé skrytých věcí - Satarel a Gehel

Andělé rostlinstva - Sealiah a Sofie

Andělé vetru - Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel

Andělé zimy - Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altrib nebo Attaris

Aniel - jeden z početných andělských stráží vrat
západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny

Anitor - vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu

Anthriel - toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný

Apollyon/Abaddon(Ničitel) - hlídač propasti

Apragsin - božský posel povolaný Bohem k meci

Aquariel - otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji               

Aralim - přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu

Arariel(Azareel, Uzziel) - nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám země a je andělem rybářů

Arathiel - anděl prvního hodiny noci

Arauchia - anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží

Arbatel - anděl odhalení

Archer - řídící duch Vodnáře

Archons - andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel

Ardarel - anděl ohně

Ardouisur - ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným "dárcem živé vody"

Arehanah - ukazuje vám cestu k vznešenému životu

Arel - anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu

Arella - posel

Arial - anděl vedoucí lidskou duši k věčnosti, nebesům nebo peklu

Arzal - jeden z čtyř andělů, kteří jsou "skvělí a laskaví andělé". Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele

Asasiel - anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem a Cassielem

Ashriel - jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou.
Anděl, který oddělí duši od těla v době smrti.

Asmodej - anděl ničitel, padlý anděl(?)

Assiel - anděl hojivý

Atar - duch ohně

Atel - anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu

Athanatos - kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých pokladů

Attarib - jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy

Atuesuel - jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je povolán "vykouřit netvory pekla"

Auel - anděl slunce

Auphanim - učí magii a okultním vědám

Auphonim - anděl cestování a sportu

Auriel(světlo boží) - jeden z 72 andělů zvěrokruhu

Ausiul - anděl s panstvím nad Vodnářem

Ayib - duch planety Venuše

Aymelek - anděl Měsíce

Azariel - anděl léčivé vody země

Azer - anděl elementu ohně

Azliel - anděl vzývání

Azrael - anděl smrti

B


Babiel - anděl ctnosti, kuráže a motivace

Bagdial - anděl pečující o nové příchozí v nižších
nebesech. Říká se, že je smyšlený Bahram - anděl vítězství

Balidet - sobotní anděl vzduchu

Balthial - jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti

Barachiel - hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu
Barakiel(Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) - laskavý anděl úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení, jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu

Barbiel - (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným

Barchiel - anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly

Bardiel - jeden ze dvou andělů krupobití

Bariel - anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození

Barkiel - anděl osvícení (Uriel také měl tento titul). Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspešný v bojování s démony

Barpharanges - anděl trestu

Bartzachiah - zastavuje bezuzdnost

Baruch(požehnaný) - vedoucí anděl strážný stromu života

Bathor - jeden z sedmi Olympijských duchů, známý
jako správce nebes

Beburos - jeden z devíti andělů, který bude vládnout "na konci světa"

Bedaliel - dává tělu energii a vitalitu

Beelzebub - Pán much, padlý anděl(?)

Behemiel - anděl s panstvím nad bestiemi
Benad Hasche(dcery boží) - ženští andělé uctívání Araby

Betheuel - jeden z řídících andělů zvěrokruhu

Blaef - páteční anděl vzduchu

Boel(bůh je v něm) - jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident
v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče
k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.

Bualu - jeden z andělů všemohoucnosti

Butator - anděl kalkulací. Slouží v třetí hodině dne

C

Cabriel - anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On je jedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částmi nebes

Cadmiel - anděl zajištující dosažení lidských osudů Cafiel - padlý anděl(?), způsobuje bouřku

Calliel - jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech,
má přinést okamžitou pomoc během protivenství.

Caluel - anděl středy. Spolu s Callielem má přinést
okamžitou pomoc během protivenství.

Camael(Kemuel)(Kamael) - anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti, anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?)

Cambiel - vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny.
Anděl pro pro zvýšení inteligence

Cambill - anděl osmé hodiny noci

Capabile - jeden ze tří andělských poslů Slunce

Caphriel(silný anděl) - šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn

Caracasa - anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem

Cassiel - vládce soboty. Anděl osamělosti a slz

Castiel - anděl čtvrtku

Cathetel - tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody.

Cedr - anděl řídící jih

Chabalym - seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém magickém obřadu

Chaioth - dává představivost a fantazii

Chamuel - tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci

Chamyel - jeden z 15 trůnů

Charbiel - anděl společného osudu

Charman - anděl jedenácté hodiny noci

Charms - anděl deváté hodiny dne

Chasan - anděl vzduchu

Chaschmalim - anděl brilantních myšlenek a vynálezů

Chassiel - jeden z duchů Slunce

Chaylon - seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie Chayyiel - šéf svatých (cherub)

Cheratiel - anděl šesté hodiny noci

Cheriour(strašný anděl) - On potrestá zločin a stíhá kriminálníky

 Chermes - anděl deváté hodiny noci

Chismael - duch planety Jupiter

Chosniel(kryt) - anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce

Colopatiron - anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomický, tvořivý, duchovní nebo psychologický

Comato(s) - vyvolaný anděl

Commissoros - jeden z čtyř andělů jara

Corabael - pondělní anděl dlící v prvních nebesích, vyvolaný ze Západu

Corat - páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích

Cruciel - anděl třetí hodiny noci

Cupra - zosobnění světla

D

Dagiel - anděl s panstvím nad rybami

Dalquiel - jeden ze pří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnou nad ohněm

Damabiah - anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí

Dameal - anděl úterý přebývající v pátých nebesích Daniel(bůh je můj soudce) - anděl řady knížectví, pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andelu, drží moc nad právníky

Darel - správce světla, on je andělem "první pomoci", On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií

Degaliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše

Derdekea - silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka

Devecia - dává rovnováhu, klid a mír

Dina - učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát ruzných jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení

Diniel - on je anděl " vázající jazyk vládce"

Djibril - pravdivý duch

Djin - pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně

Donachiel - poskytuje všem citům cíl

Donel - jeden z početných andělských stráží

Donquel - anděl lásky

Douma(h) - anděl mlčení a ticha smrti

Dracon - anděl šesté hodiny noční

Drop - ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva

Duchiel - anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé

E

Egalmiel - on je andělem přitažlivosti

Eheres - anděl vyvolaný hněvem

Eiael - anděl s panstvím nad okultními vědami a dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36

Eirnilus - anděl s panstvím nad ovocem, on je také jeden z duchů šesté hodiny

Eistibus - duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny El-Adrel - anděl vyvolaný hudbou

El Auria - anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem nebo Urielem

El El - jeden z andělských stráží

Elamiz - anděl jedenácté hodiny noční

Elimiel - anděl inteligence

Eloa - ženský anděl narozený ze slz Ježíše

Elomeel - jeden z vedoucích andělů ročních období

Elomnia - jeden z vedoucích andělů třetích výšek

Enediel - jeden z 28 andel 28 příbytků Měsíce

Enejie - anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu

Eoluth - cherub pro serapha užívaného kabalistou

Erosoti - anděl Marsu

Eschiel - anděl zastavující sebezničení

Esme - laskavý ochránce

Espiacent - anděl úspěchu práce

Ethnarchs - andělé s pravomocí nad národy

Eth(čes) - andělská síla zajišťující, aby "všechny události probíhaly v jejich stanovené lhůtě"
Euchey - anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů

Eudaemon(Daemon) - dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro
anděly

Eurabatres - anděl planety Venuše

Ezechiel - archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření

Ezgadi - andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu
pro úspěšné dokončení cest

Ezrieli - andělské jméno nalezené na Aramejském svitku z Mrtvého moře

F

Famiel - páteční anděl vzduchu Favardin - anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden z cherubínů

Fracie - úterní anděl

Fromzon - anděl třetí hodiny noční

Furlac - anděl země

Futiniel - anděl páté hodiny denní

G

Gabriel(bůh je má síla) - jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv, zmrtvýchvstaní, pomsty, smrti a odhalení. On je vladnoucí anděl prvních nebes. On je archandělem a poslem Boha. On je prostřednik mezi nebesy a zemí On je andělem ledna

Gabuthelon - anděl patřící mezi devět andělů, jež panují "na konci světa"

Galearii(pozemní síly sloužící) - Galearii jsou nejnižší pozice andělů Galgaliel - šéf andělů
kola Měsíce

Galmon - andělský strážce čtvrtých nebes

Gamiel - nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční

Gargatel - jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci s Tariel a Gaviek

Gaspard - duch vyvolaný v magickém obřadu

Gazardiel - anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k němu za nevinnost, obnovu, probuzení a osvícení

Gedariah - dohlížející šéf andělů třetích nebes

Geliel - jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce Geno - anděl řady sil

Germael(majestát boha) - anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu (také Gabriel)

Gethel - anděl postavený nad skrytými věcmi

Ghedoriah - mění špatnou osobnost na dobrou

Giel - anděl s panstvím nad znamením Blíženců

Glauron nebo Glaura - prospěšný duch vzduchu

Glmarij - anděl třetí hodiny dne

Gmial - jeden z 64 strážců sedmých nebes

Gonael - jeden z početných stráží bran Severu

Gotzone - posel

Gradiel(moc boži) - anděl planety Mars

Grasgarben - on řídí znamení Vah

Gurid - anděl letní rovnodennosti, efektivní proti zlému oku

Gutrix - anděl ctvrtka

H


Haatan - duch ukrývající poklady

Habbiel - pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací k loajální lásce a romanci

Hadakiel - on řídí znamení Vah

Hadiya - průvodce po spravedlnosti

Hafaza - skupina andělů, oni chrání lidi pred džiny, lidmi a satanem

Hahahel(Hahael) - anděl řady ctností, chrání misionáře

Hahaiah - On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria Hakamiah - jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům) a ochránce Francie

Hakem - andělská stráž čtvrtých nebes

Halacho - duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny

Halliza - jméno anděla

Haludiel - anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně

Ham Meyuchad - anděl

Hamal - anděl s panstvím nad vodou

Hamaliel - anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti, vládce nad znamením Panny

Hamatiel - řídí znamení Panny


Hamied(Miracles) - slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuveřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky

Hananiel(milost daná bohem) - vládce ročních období, archanděl

Haniel(Anael) - šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů,
vládce prosince

Hannuel - anděl s panstvím nad znamením Kozoroha

Hantiel - anděl třetí hodiny denní

Haqadesh - zastavuje duševní útoky

Harabael - anděl s panstvím nad zemí

Harahel - ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit

Harudha - ženský anděl vládnoucí elementu vodě

Harviel - andělská stráž druhých nebes

Hasmed - anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání

Hasmodia - duch Měsíce

Hatiphas - duch nádhery

Haven - jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne, je duchem důstojnosti

Hayyel - chrání divoká zvířata spolu s Thurielem, Mtniel a Jehiel

He'el - vládce ročních období

Heiglot - anděl sněhových bouří

Helemmelek - anděl řídící jedno z ročních období

Helison - jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou
Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes

Hismael - duch planety Jupiter

Hizarbin - duch moře a jeden z duchů druhé hodiny

Hizkiel - jeden z početných stráží v severní bráně

Hngel - anděl letni rovnodennosti a efektivní proti
zlému oku

Hod - objevuje přátele, nepřátele a tajemství mysli

Hodniel - anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů

Hormuz - anděl mající v péči první den Měsíce

Humastrav - pondělní anděl, dlí v prvních nebesích

Husael - anděl sloužící v třetích nebesích

Hypezokos(květ ohně) - jeden z nezbytných, učinných a elementárních pravidel

Hyperachii - skupina archandělů řídící vesmír.

I

Iacoajul - anděl jedenácté hodiny noční

Iadar - anděl řízený znamením Panny

Iahhel a - inspiruje k rozjímání a osívcení. Dozírá nad filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci

Iahmel - anděl s panstvím nad vzduchem

Iax - anděl při emočních potížích

Iciriel - jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce

Idrael - andělská stráž páté nebeské síně

Iedidiel - anděl povolaný v obřadu vzývání

Ieiaiel - anděl budoucnosti

Ielahiah - on chrání smírčí soudce

Ietuqiel - anděl vyvolaný ženami v porodu

Ikkar Sof - andělský vládce měsíců ledna a února

Imriel(výmluvnost bozi) - andělský vládce měsíců května a června

In Hii - jeden z andělů Polárky

Ioelet - anděl vyvolaný k vymítání démonů

Iofiel(Yofiel, Zophiel) - jeden z 7 archandělů šéf řady mocí

Ionel - archanděl zdraví

Irel - anděl obývající pátá nebesa. On vládne úterý

Isda - anděl jídla

Ishim - zvyky/fetiše/hříchy

Ishliah - jeden z andělů řídících Východ

Isma'il - anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání a dlící v prvních nebesích

Ismoli - velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která operuje v pondělí

Israfel - tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat, hrát na hudební nástroje a skládat hudbu

Ithuriel(objev boží) - anděl pomáhající zastavit kouření a všechny touhy

Itkal - anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi

Itqal - anděl citu

J

Jael - jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí znamení Vah

Janiel - anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý

Jariel - anděl božské tváře

Jeduthun - on je Pán sboru v nebi

Jehoel - on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on je princem přítomnosti

Jehudiel - vládce pohybu nebeské sféry

Jehuel - princ ohně

Jeliel - anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím

Jerazol - anděl síly

Jeu - velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu

Jhudiel - nositel boží milosrdné lásky

Jophiel(tvořivá síla) - učí nás vědomě objevit světlo uvnitř

Joustriel - anděl šesté hodiny dne

Jukar - princ nad všemi anděly

Jehudiel(ten, který se ptal boha) - vládce pohybů nebeské sféry.

K


Kabshiel - anděl udělující přízeň a sílu.

Kadi(el) - páteční anděl sloužící v třetích nebesích

Kakabel - jeden z andělů souhvězdí

Kamali - duch ochránce

Kandile - jeden z devíti svatých andělů

Karoz - andělský zpravodaj

Katzfiel - andělský princ meče a strážce šestých nebes

Kemiel - jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu

Kepharel - anděl stromu granátového jablka

Ker - anděl knih a moudrosti, porážky dáblů ub

Kerubim - anděl vašich dcer
Kirtabus - duch jazyků a deváté hodiny

Kmiel - působí proti zlému oku

Kokaviel - anděl povolující nemožné věci

Korniel - jeden z početných andělských stráží

Kotecha - anděl pečeti

Kutiel - anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek

L

Labezerin - duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne

Labusi - jeden z 5 andělů všemohoucnosti
Lahariel - anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
Lamach - anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
Lemanael - duch Měsíce
Lamediel - anděl čtvrté hodiny noci
Larzod - jeden z "skvělých a benovolentnich andělů", pro
získání nějakých moudrostí Stvořitele
Lazai - anděl vyvolaný v zaříkání ohně

Lebes - jeden z hlavních andělů

Lecabel - anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží

Lelahel - anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím

Leliel - jeden z andělských vládců noci

Lepha - anděl pečetě

Liwet - tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům

Logos - nejstarší anděl

Lucifer(světlonoš) - jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl

Luma'il - anděl strážný!

M

Madimel - anděl zastavující chudobu a obavy

Mach - anděl vzývání neviditelného

Machidiel(plnost boha) - řídí měsíc březen, při vzývani tužeb dívek

Madan - anděl panující nad planetou Merkur

Mador - anděl čtvrté nebeské síně

Mael - vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes

Mahadeo - jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce, Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav Mahananel - jeden z početných strážců Severniho větru

Mahariel - anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné lidi

Mahzian - anděl udělující zrak

Maion - anděl s panstvím nad planetou Saturn

Maktiel - anděl s panstvím nad stromy

Malachim - anděl magie a metafyziky

Malaika - anděl

Malkiel - přináší úspěch

Maltiel - páteční anděl vládce v třetích nebesích, učitel anděle Elijah

Mamarao - léčí duševní potíže

Manakel - anděl vodních živočichů

Manu - anděl osudu

Margiviel - anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes

Marguel - padlý anděl(?)

Maroch - anděl páté hodiny dne

Matarel - anděl deště. On je jeden z vládců světa

Mathlai - anděl středy a vládce třetích nebes

Mebahiah - anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím

Mehiel - anděl chránící profesory,recníky a autory

Melakim - anděl dětského bezpečí

Melech - anděl řady sil

Melek - anděl

Melioth - jeden z devíti andělů řídících běh nebes a země

Melkajal - andělský vládce března

Memuneh - anděl snů

Mercury - anděl pokrokvu

Meresijm - anděl první hodiny dne

Meros - anděl deváté hodiny dne

Meriarijim - hlavní anděl noci

Messiach - anděl vyvolaný vzýváním

Metatron - kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce. Metatron je považovaný za mocnější než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji

Meshabber - anděl mající na starost smrt zvířat

Mibi - velká utěšitelka

Micah(božský plán) - dozírá na duchovní vývoj

Michael - andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání,
nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech

Michal - anděl obhajoby a božské ochrany

Midael - šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků

Miel - anděl středy a jeden z andělů planety Merkur

Mihr - anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci. Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou

Mikael - anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků

Mikhar - jedna z nebeských sil s panstvim nad jarními vodami Mikiel - jeden z andělů
zvěrokruhu

Miri - anděl hodiny

Mithra - svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi přiřadí spravedlivě místo duším

Mitzgitari - anděl sedmé hodiny

Mizan - anděl

Modiniel - jeden z duchů planety Mars

Monachiel - přináší lásku

Morael - anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným

Mordad - anděl smrti

Mqttro - anděl pečující o syny lidí

Mumiah - vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice,
uděluje zdraví a dlouhověkost, tvoří zázraky

Mupiel(z úst božích) - anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a otevřeného srdce

Murdad - anděl července, je někdy srovnáván s Azraelem. On oddělí duši od těla v smrti

Muriel - anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne

Mutuol - anděl vyvolaný pro požehnání pera a vymítání zlých duchů

Mzpopiasaiel - vůdce andělů hněvu
 

N

Naadame - princ nad všemi anděly

Nachiel - anděl slunce, když je ve znamení Lva

Nafriel - andělská stráž

Nahaliel - anděl nad řekami

Nakriel - jeden z početných andělských stráží.

Nangriel - zastavuje posedlosti a nátlaky

Nariel - panuje nad poledními větry

Nathanael(dar bůh) - Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.

Natiel - anděl se silou odrazit zlo.

Ndmh - anděl léta

Nemamiah - posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch,kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.

Neria - lampa boží, anděl.

Nesanel - spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození
nebo k očištění od hříchu

Netoniel - anděl slávy a proslulosti
Netzach - přináší ducha kamarádství

Nisroc(svoboda) - jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování

Nithaiah - básník, anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru. Má vliv na mudrce
milujících mír a osamělost

Nitika - duch drahokamů

Noaphiel - anděl

Novensiles - devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis, Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)

O
 

Och - anděl slunce. Dává perfektní zdraví. "Princ alchymie"

Oertha - anděl severu a chladu

Ofaniel - anděl

Ohazia - jeden z andělských stráží třetích nebes

Olinda - ochránce majetku

Omael - anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl

Omeliel - anděl pomáhající ovládat náladu

Omniel - anděl pamáhající zažít pocit jednoty se vším životem.Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.

Omophorus - on nese zemi na svých ramenou
Onayepheton - jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu

Onzo - "spravedlivý anděl Boha"

Ophanim - termín pro řadu cherubů

Ophiel - anděl rozjímání a hluboké duše

Opiel - anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky

Oranir - šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.

Oriares - anděl období zimy

Oriel(Auriel, Světlo boží)- anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.

Ormael - anděl čtvrté hodiny dne

Osgaebial - vládce osmé hodiny

Ouestucati - ženský anděl kdo přinášející mořský vítr

Oul - pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech

Oumriel - služební anděl dlící v čtvrtých nebesích

P


Pagiel - anděl vzývání touhy

Pahaliah - anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů
uchovávající mystické jméno Shemhamphorae

Paimonah - pomáhá mluvit a rozumět zvířatům

Palatinates - kouzlo pro udělení daru neviditelnosti

Pammon - anděl šesté hodiny noci

Pancia - "nejčistší anděl" vyvolaný v ceremoniální magii

Paniel - andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.

Parasiel - andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství
ztracených pokladů

Paschar - závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím

Pastor - anděl vzývání touhy

Patha - anděl vyvolal v závěru svátečního dne

Patrozin - anděl páté hodiny noci

Patteny - velká utěšitelka

Penat - páteční anděl dlící v třetích nebesích

Pendroz - anděl sedmé hodiny

Permaz - anděl druhé hodiny noci

Pesagniyah - dohlížející anděl jihu

Petahyah - má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby k vysvobození od
nepřátel

Pethel - "nejsvatější anděl" vyvolal v magickém obřadu
Phaiar - anděl

Phakiel - on ovládá znamení Raka

Phanuel(Raguel) - archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje.
Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
Pharniel - anděl 12 hodiny dne

Pharzuph - anděl tělesných potěšení

Phatiel - anděl páté hodiny noci

Phi-Re - jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností Phorlakh - anděl
ctižádosti. Anděl země.

Phul - Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván "Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod."

Pniel - anděl vládnoucí nad měsícem roku

Poiel - anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií.
On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
Porosa - páteční anděl třetích nebes

Praxil - anděl druhé hodiny noci

Presnostix - anděl šesté hodiny noci

Pruel - andělská stráž

Prukiel - anděl šarmu

Psychopompoi - andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také považovaní za Psychopompoi.

Q

Qaddis/Qaddisin - dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru

Qadosch - anděl

Qafsiel - anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň.
On zahání nepřátele
Qalbam - jeden z početných andělských stráží

Qamiel - andělská stráž

Qaniel - andělská stráž

R

Rabia - jeden z deseti andělů slunce

Rachel - anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých
andělů humoru a sebedůvěry

Rachiel - jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů pátku

Rachmiel - jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.

Radueriel - vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že "z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl". Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé

Rael - středeční anděl dlící v třetích nebesích

Raguiel - anděl náboženské znalosti a duchovní víry

Rahdar - s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka

Rahtiel - jeden z andělů souhvězdí

Rain - andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se k němu za obnovu a zlepšení

Rakhaniel - dává síla vůle a velká moudrost

Ramona - moudrý ochránce

Rampel - anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko

Raphael - Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a povzbuzuje vědecké objevy a znalosti.

Rash - anděl spravedlnosti

Rashiel - anděl zemětřesení

Raueriel - anděl písně

Raziel(Galizur) - anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel.
Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
Regaliel - pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu


Rehatiel - hlava sedmi andělů vládnoucí planetám

Rekhodiah - dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství

Remiel(milosrdenství) - anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů
vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí

Remliel(probuzení) - Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší síly

Rhamiel - anděl dávájící lidskou laskavost

Rhaumel - páteční anděl pátých nebes

Ribbotaim - andělé užívaní jako triumfální vůz boha

Riehol - vládce znamení štíra

Rigziel - je osmý deseti svatý Serafů

Rimezin - anděl čtvrté hodiny noci

Risnuch - anděl zemědělství

Rochel - anděl ztracených objektů

Rorex - anděl působící proti síle chorob

Rosabis - duch kovů

Ruchiel - anděl jmenovaný nad větrem

Rudosor - anděl šesté hodiny noci

S

Sabbath - anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty

Sabreael - anděl překonávající démona choroby

Sachiel - cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční)
anděl. Anděl peněz

Sachluph - anděl péčující o rostliny a také druhou hodinu dne

Sagdalon - vládce znamení Kozoroha

Sahaqiel - anděl oblohy

Salilus - otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne

Samandiriel - tento anděl drží panství nad představivostí

Samax - šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý

Sameron - anděl 12 hodiny dne

Sammael - anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých)
nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je "velký had s 12 křídly"

Sangariah - anděl půstu

Sangrariel - anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa

Sannul - anděl řady sil

Santanael - páteční anděl, dlí v třetích nebesích

Sar cha - doslova princ tváře

Sarafinah - anděl chránící boží trůn

Saraqael - jeden ze svatých andělů nálady

Saranana - anděl

Sarga - jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria, Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)

Sariel(příkaz boží) - těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů, kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a jeden z vedoucí v nebeských armádách

Sarim - vedoucí nebeský anděl

Sarquamich - anděl z třetí hodiny noci

Sasgabiel - anděl vyvolaný v obřadu zaříkání

Sataaran - duch s panstvím nad znamením Berana

Satarel - anděl nad skrytými věcmi

Savuriel - andělská stráž třetích nebes

Sauriel - anděl smrti

Saxos - anděl zprostředkování

Schachlil - duch deváté hodiny

Schaltiel - anděl s panstvím nad znamením Panny

Schioel - anděl zákona, policie a právní ochrany

Schrewneil - anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření
srdce

Sealiah - anděl ovládající zemské rostlinstvo

Sebhael - duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo

Sedekiah - anděl

Sedim - hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad

Sefoniel - jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel.
Slňuje přání a sny

Seheiah - anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také vládne nad dlouhověkostí

Sekel - ženský anděl

Serafina - anděl

Seraf - termín pro anděla, význam - ohnivý had. Jeden z andělů s panstvím nad ohněm

Serapiel - anděl páté hodiny dne

Seraquiel - silný anděl seslaný v sobotu

Sereda - s panstvím nad středou

Seref - anděl přepravovující k nebesům mrtvé

Seruf - anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí

Seth - anděl

Setheus - jedna z velkých nebeských síl dlící v šestých nebesích.

Shahrivar - anděl srpna a čtvrtého dne měsíce

Shakziel - anděl s panstvím nad vodou

Shalgiel - anděl s panstvím nad sněhem

Shateiel - anděl mlčení


Shcachlil - anděl slunčních paprsků

Shekin - ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všechni kdo ji uvidí se okamžitě uzdraví

Shekinah - ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva

Shemeshiel - anděl pomáhájící zastavit zneužití alkoholu

Shimshiel - andělská stráž

Sialul - duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny

Simikiel - anděl zničení, pomsty, potrestání

Sisera - duch touhy

Sizajasel - anděl řídící znamení Střelce

Sochodiah - dává vám kuráž ve věcech lásky

Sofiel - andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl
rostlinstva

Sohemme - anděl pečetě

Soluzen - anděl

Sophiel - hlídačové knih života a smrti

Soqed Hozi - hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy
v našich životech skrz naše partnery

 Sosol - panuje nad Štírem

Sothis - anděl

Sphener - nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby

Strateia - anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes

Sui'el - anděl s panstvím nad zemětřeseními

Suna - cherub nebo seraf

Suphlatus - duch prachu


Sura - anděl koránu


Suriel - jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem
hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil

Susabo - anděl cest a duch páté hodiny

Susniel - anděl šarmu. Jako "okouzlující" síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel
a dalšími anděly

Syth - anděl

T


Tablibik - duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny

Tabris - anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a alternativy

Tafel - anděl

Tagas - velký andělský princ

Taharial(Tahariel) - anděl čistoty

Talia - nebeská rosa-jméno anděla


Taliahad - anděl vody, fyzické síly a bezpečí

Tamael - páteční anděl třetích nebes

Tér - jeden z deseti andělů doprovázejících slunce

Tariel - jeden ze tří andělů léta

Taroky - anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy

Tarwan - jeden z 10 andělů doprovázejících slunce

Tebliel - jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí

Teiaiel - anděl budoucnosti. On je trůn anděl

Telantes - anděl

Tempast - anděl prvního hodiny dne

Temperance - anděl se sluncem na čele

Tepiseuth - anděl

Terathel - anděl řady panství. On "rozmnoží světlo, civilizace a svobodu"

Terentia - andělský hlídač

Tetra - anděl touhy

Tharsis - velký anděl volby a životních rozhodnutí

Theliel - andělský princ lásky

Thoth - anděl osmé hodiny noci

Tiel - andělská stráž

Tileion - anděl

Tilonas - anděl

Time - On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije esenci života z jednoho poháru do dalšího

Tirtael - andělská stráž

Tixmion - anděl

Tomimiel - řídící anděl zvěrokruhu

Torquaret - anděl období podzimu

Trgiaob - on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte

nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko

Trsiel - anděl s panstvím nad řekami

Tsaphiel - jeden z andělů řídících Měsíc

Tual - anděl

Turmiel - jeden z početných andělských stráží

Tuwahel - velká utěšitelka

Tzadiqel - archanděl Tzadiquel - přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a
budoucí životy. Pomáhá s medicínou a alchymií

Tzadkiel - anděl božské spravedlnosti

Tzaphqiel - chrání před vším zlem.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rafael

Hawran,26. 1. 2014 22:15

chybí tady celkem dost andělů a rozhodně nekončí v abecedním pořádku pod písmenem T. Rafael je jedním z Archandělů a nenašel jsem ho tady

Re: Rafael

nikdo,20. 12. 2017 21:52

žeby Rafael=Raphael? (jenom jinak foneticky zapsáno ;-) )

chyba

Azachiel ,16. 10. 2007 21:24

a zase tady chybi meno moje

azachiel

olik,13. 8. 2011 20:59

pěkný ale pár andělů tu není napsáno třeba azachiel, to je anděl očisty a zkoušek, pak jsem nenašla uriela a myslela jsem že castiel je anděl páně

Re: azachiel

Castiel,3. 9. 2013 18:15

souhlasím

poděkování :D

Kapriolls,15. 5. 2012 16:31

moc děkuji za tenhle seznam :) pár jmen jsem použila ve své knize ;)
tedy pokud to nevadí ...prořítal ajsem si tu komentáře..ale...jestli souhlasit nebo nesouhlasit...
Já bych klidně vzývala anděly...ale jelikož jsem buddhistka a neuznávám křesťanství jako víru, protože je podle mého názoru moc závazná a nudná.
A mimochodem, kdo řekl že Bible je pravdivá? Kdo to určil.?AjAK TO MŮŽETE VĚDIT?kAŽDÝ VĚŘÍ, V CO VĚŘÍ..A JÁ CHCI BÍTI ČLOVĚKEM A NE POSLEM BOŽÍM..LÉPE ŘEČENO BUDDHISOU :d

Ještě je naděje...

Blanka (e-mail: maninilla@seznam.cz),21. 5. 2007 13:57

Dobrý den, musím vám všem něco důležitého říci: andělé, ke kterým se obracíte NEJSOU andělé, kteří jsou v nebesích!!! Určitě jste už někdy slyšeli o padlých andělech, jedním z nich je i satan. Zní to možná velice neuvěřitelně a zavání to i fanatismem, ale je to tak, satan byl kdysi nejkrásnějším andělem, ale sláva mu stoupla do hlavy a on se vzbouřil proti Bohu a odmítl uznat jeho Syna, Pána Ježíše. Na svou stranu "přetáhl" mnoho dalších andělů. Začala válka v nebi, Bůh se svým Synem vyhráli a Lucifer (tak se satan jmenoval, než byl vyhoštěn z Nebe, znamená to Světlonoš) musel odejít. Až potom si uvědomil, co všechno ztratil a kál se, dokonce požádal Krista o odpuštění, ale i když to bylo Panu Ježíši moc a moc líto, tak už to nešlo vzít zpátky, Boží zákon je neměnný.
To satana rozlítilo a jeho nenávist k Bohu, Panu Ježíši a Božím zákonům vzrostla natolik, že už se neobával o svou existenci. Svým přívržencům řekl, že on bude s Bohem a Ježíšem válčit a zvítězí.
Tak to všechno začalo.
Snažně vás všechny prosím, abyste si uvědomili, že satanovým cílem není, aby z hodných lidí udělal zlé, ale aby je odvrátil od víry v Boha a Pána Ježíše!!!!! A to se mu tady povedlo!!! Prosím vás, uvědomte si to zavčasu, kdy je ještě možnost dát se tou správnou cestou!!!
Mluvím tady z vlastní zkušenosti, i já jsem se dala stáhnout satanem a uvěřila jsem v anděly... Stejně jako vy. A andělská magie opravdu funguje, ale jejím smyslem je, abyste se modlili k andělům a ne k Bohu!!! A to není správné!!! Nakoukněte prosím do knihy, ve které je pravda, totiž do Bible.
Apoštol Pavel ve svých listech píše (Koloským 2, 18; ČEP): "Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů..."
Snažně vás všechny prosím, odvraťte se od jisté smrti!!!
Toto nejsou andělé Boží, ale padlí andělé, kteří byli vykázáni z nebe spolu se satanem! Vše je to jenom klam, jak vás odpoutat od Boha a jeho nesmírné lásky k vám. Velmi vás všechny miluje a přeje si, ať se k němu vrátíte. Věřte mi prosím... I já prožívala to, co vy, také jsem se zapletla se satanovými anděly, ale to už je pryč, našla jsem si lepší partu, která mi pomůže k životu a ne ke smrti.
A pokud jsem vás ještě doteď nepřesvědčila, přečtěte si prosím knížku od Rogera J. Morneaua Cesta do nadpřirozeného světa. Poznáte v ní, stejně jako já, jaké satan používá praktiky a že se to do všech detailů shoduje s vaší vírou v anděly. Je to tenounká knížečka formátu A5.
Prosím, zkuste si ji někde půjčit a jeden večer se s ní posaďte do křesla, přečtěte si ji a zamyslete se.
Přeji vám všem spoustu Božího požehnání a ať vám Pán Ježíš pomůže najít tu správnou cestu. Není dlážděná úspěchem v práci, ani bezstarostným životem ve finančním zajištění, není široká, ale velice úzká. Avšak, když uvěříte v Pána Boha a Pána Ježíše, budou vás celou cestu provázet a pomohou vám překonat všechny satanovy nástrahy a léčky, protože Oni jsou mocnější než on. satan má před Bohem a Ježíšem strach, při vyslovení jeho jména uteče a všichni jeho padlí andělé s ním.
Zamyslete se nad tím, než zase budete prosit o pomoc anděly. Není snad lepší, když máte nějaký problém jít přímo k Nejvyššímu?

Re: Ještě je naděje...

GeorgeRici,31. 12. 2011 13:45

Hm, zajímavý názor, řekl bych, že i odpovídající temnému deptajícímu pozadí stránky. Má to jediný nedostatek, že bych však nyní fakt chtěl jasně číst přehledný seznam nepadlých andělů, kteří jsou v nebesích ... Jinak, seznam je velice dobrý a obsáhlý. Sice jsem neobjevil Zedkiela, ale to nevadí. Jsou tam RAFAEL, Michael, Gabriel, o nich asi rozhodně nelze říkat, že by nebyli v nebesích :-) . Že nejde o seznam nějaké druhořadé magie, to je vidět z toho, že schází zbytek abecedních andělů - U-Uriel, Z-Zedkiel atd. , magie světových andělských stran by tedy měla trhlinu, z čehož plyne, že seznam nebyl dělán pro magické účely na zakázku magie. Kdo zná Kabalu, tak jistě najde na seznamu spoustu nepřesností, nicméně myslím, že je správné, aby každý hledal svoji duchovní cestu svobodně, i za cenu pádu, Ježíš neježíš. Dnes již na Zemi díky technice a díky misionářům neexistuje místo, kam by zvěst o Ježíšovi nedolehla, má to snad znamenat, že všichni jiných věr, duchovních cest a tradic jsou apriori zavrženi, anžto v bitvě nebeské nepodpořili stranu vítězného Otce se Synem? Nikoliv. Co platí pro jednoho z nás, neplatí pro druhého. Bůh nás nakopává jak fotbalový míč, každého z jiné strany, někoho placírkou, jiného patičkou. Nakonec všichni skončíme v bráně. Je pravda, že se někdo z autu bude dostávat o něco déle, rozehrávka z rohu taky není přímým tahem na Boží branku, nicméně ten gól tam padne. A když ne v jednom zápase, tak po reinkarnaci v druhé hře. Je třeba dát lidem SVOBODU OMYLU A CHYBY. Nehrát si na Spasitele, nedávat správná a ověřená doporučení. POUZE BUH VÍ, CO A JAK JE SPRÁVNÉ, takže nikoliv my a naše praxí ověřená doporučení ... nebuďme fanatici, nebuďme sektáři, buďme tolerantní .... každý má právo hledat svou cestu do nebe . Osobně věřím v Univerzum JÁ JSEM, tedy v Boha, které je prosté všech dualit a rozdílností, které je Jednotou, aniž bychom nějakou myšlenku, nějaký tvar či nějaký rozdíl a odlišnost naši v Jednotě od Jednoty pociťovali. Takovéto splynutí s Univerzem jednou nastane pro veškeré Vědomí. Sjednocení všech našich lidských vědomí ve Vědomí přítomnosti Boží Tady a Teď sice už nyní je, avšak skrz svoje ego jsme připoutáni k tvarům duality. Jemnou meditací dojde k očištění a místo dualit, Země, již nebude potřeba k procesu samovolného a postupného zrání, tak jako nyní. To nemá nic společného se strachem z pekel, satanů, smrti a pod. Právě tyto deformace strachem jsou tím nejhorším, co nám hrozí. Koncepci Boha, jako Soudce, udělujícího Věčný trest za dočasný hřích, trest nadčasový za hřích spáchaný v čase , prostě odmítám, není reálný, moudrý, humánní a proto podobnou koncepci božství a boha ODMÍTÁM. Vystačím si pro vysvětlení s Karmou a nikterak nepopírám velikost ježíšovi oběti na kříži, pouze si myslím, že církev zdaleka nedoceňuje tuto oběť jako oběť kosmického, vesmírného významu, kterou ten kříž měl. Nebyla to oběť pouze za nás, za lidi, jak se nám tlumočí, poněvadž jsme lidé, ale tato oběť byla kosmickým aktem a procesem. Na toto docenění Kristova kříže a změnu chápání této oběti tímto dovršujícím způsobem si teprve budeme musit ještě v dějinách člověka holt posečkat.

Vysvětlení

Annabell,20. 9. 2010 8:40

Velice pěkné ale ptala jsem se našeho kněze a dokonce mu seznam ukázala na pár malých chyb je prý tento seznam dobrý.A říkal ,že andělé jsou přirozenými pomocníky Boha, což neznamená, že se k nim máme modlit stejné je to jako se svatými nebo Pannou Marií.Ale mužeme. nemodlíme se o pomoc jim když ase totiž modlíme k někomu jinému než k Bohu tak je to modlářství to je fakt ale my se nemodlíme k nim modlíme se za to aby se za nás u Boha přimlouvali.A ti se zajisté přimluví pak se modlíme určitě k Bohu samotnému a k jeho synu Ježíši Kristu.A stím věřením v anděly a všechny jiné bohy. To je tak Ježíš poslal do světa Apoštoly aby hlásaly křesťanství šly do světa ale když přišli do jiných zemí musely přizpůsobit chápání Boha kulturám a tak vznikly víry a názvy pro boha jako aláh budha háre krišna ...... Apoštolové zemřeli a lidé si přizpůsobili víru svému vkusu a přesvědčení i když ho každý kraj země pojmenovává jinak či jinak uctívá je to pořád ten jeden a ten samý náš Buh!!!!

Jo, a když Tě nebuch, tak ať Tě buchne

GeorgeRici,31. 12. 2011 12:40

Poslal-li Ježíš Apoštoly, tak ale určitě potom proto, aby šli do světa a hlásali křesťanství, nikoliv proto, aby hlásaly křesťanství a šly do světa, poněvadž to by byla zajisté nerovnováha jin a jang principu, jak sám správně podotýkáš, že Apoštolové zemřeli ... tedy nikoliv, že by Apoštolové zemřely a Apoštolové zemřeli také, nýbrž pouze Apoštolové zemřeli, z čehož plyne, zdá se mi, hurrey, Bohyně přežívají

buh a jeho andělé.

milena,12. 12. 2011 21:58

přála bych všem lidem aby pocítili ten zážitek s bohem a s anděli.

vzkaz všem hodným andělum a mému bohu jsem ráda že vás mám.

milena k,6. 9. 2011 0:04

je moc andělu a jsem ráda že jsou a buh je dal všem lidem kteří je požádají o jejich přítomnost.miliji boha i anděli protože mi vždy pomohli.

Re: Vysvětlení

qydko,6. 12. 2010 11:12

Vidím, že moc přehled nemáte. Buddha není božská entita nýbrž prorok. Buddhismus je jakási filozofie a nikoli náboženství, i když se tak často mylně označuje. Různé formy buddhismu mají svá božstva a rozhodně jich není málo.

Prosím o seznam na email

Barča,16. 11. 2009 12:31

Prosím o zaslání přehlednějšího seznamu s vyznačením jmen padlých andělů na email babu81@seznam.cz. Moc děkuji

Seznam na email

Šárka,22. 5. 2009 13:54

Prosím můžete mi poslat přehlednější seznam na email sarka.khomova@email.cz
Moc děkuji

chaos

Radka,15. 5. 2009 16:46

děkuji našla jsem co jsem potřebovala. jen škoda,že to není přehlednější--chaos.

absolut katastrofe

ona,16. 4. 2009 14:02

chaotické, nepřehledné... nemá to zádný význam, nikdo si to ani nepřečte... pismo bold + vetsi velikost a odstavce a je to vyresene.

strukturovaný chaos

cassiel,1. 4. 2009 16:10

tento seznam je velmi dorý, ale poněkud chaotický
v tom smyslu, že by to mohlo mít odrážky a jména andělů
VELKÝMI PÍSMENY.
Chválím Tě za mnohem rozsáhlejší seznam, než na jiných stránkách- kdes to sehnal??????
a další věc:dej si pozor na extremismus- jak ten, který tvrdí,že bůh existuje, tak ten kdo tvrdí, že ne, tak hájí osobní pravdu a opomíjejí objektivní pravdu, která je popsána v posvátných textech všech kultur a je kdykoliv ověřitelná osobním prožitkem.
Kdo neví kde hledat tak ať zkusí bhagavad gítu,bibli, korán,knihu mrtvých,nebo wsmaragdovou desku herma trismegistaa uvidíte, že ze všeho vyvodíte jeden a tentýž závěr.

Jeej

lůůůla,19. 1. 2009 18:55

heled tajto mě docela zajímá ale je to taak trochu chaotický takžr se v tom moc nevyznám...moožná by to chtělo ty jména nějak vyznačit, nebo dát pod sebe:)

Chaotické

Holy True,22. 6. 2008 0:42

Velice chaotické.